,,Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.’’ (Maria Montessori).

Obecnie wybór zabawek dla naszych dzieci jest ogromny, wiele z nich jest też bardzo zaawansowanych pod względem technicznym. Nie należy jednak zapominać, że najbardziej skuteczna w rozwoju dzieci jest prostota i to te z pozoru najprostsze zabawki zapewnią najmłodszym najwięcej wrażeń, dając im możliwość wykorzystywania wyobraźni.

Metoda Montessori

Maria Montessori uważała, że bardzo ważne jest wspieranie wśród dzieci ich spontaniczności i twórczości oraz umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, co według niej, nie było w pełni możliwe do osiągnięcia podczas nauki w szkole.

Lata badań umożliwiły jej stworzenie metody, która miała pomóc to wszystko osiągnięć, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że w poszczególnych latach dzieci mają większe predyspozycje do odkrywania swoich talentów.

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych. (Maria Montessori).

Metoda Montessori ma wspomóc rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy oraz społeczny, zachęcając dziecko do samodzielnego odkrywania świata.